Phả ký Chi Họ Văn Cả Nước

Phả ký Chi Họ Văn Cả Nước

Chào bạn !  Đây là thông tin nội bộ trong dòng họ Văn.
- Để chứng thực bạn là người họ Văn, Bạn chụp hình 1 mặt trước Chứng Minh Nhân Dân, gửi về email: tuan0902454545@yahoo.com.vn .
- Chúng tôi sẽ tạo tài khoản đăng nhập cho bạn và bạn được xét quyền xem tất cả các bài viết tại website: http://hovanvietnam.com.

- Xin lỗi về sự bất tiện này, nhưng tin tức này không thể để xem công khai, Chúc các vị vui vẻ & hạnh phúc.
- Hỗ trợ trực tuyến: 0902 45 45 45 Văn Qúy Minh Tuấn
 

TỘC VĂN CÔNG LÀNG AN BẰNG-VINH AN-PHÚ VANG

TỘC VĂN CÔNG LÀNG AN BẰNG-VINH AN-PHÚ VANG

 •   27/01/2012 07:55:00 AM
 •   Đã xem: 9556
 •   Phản hồi: 0
Tộc Văn Công tại làng An Bằng có 03 Phái. Chúng toi xin trích sao Tộc Văn Công của Ông Văn Tiến Nhị. Tộc này có ba Chi. Một Chi lưu lạc tại Miền nam hiện nay chưa kết nối được, còn lại hai Chi ở tại TT-Huế và định cư ở hai xã Vinh An và Vinh Hưng. Nội dung của Phả Ký do Ông Văn Tiến Nhị biên soạn. Chúng tôi (BCH-TỘC VĂN) muốn qua phả ký này Chi Văn Công tại Miền Nam có thể kết nối dòng tộc của mình.
Phả Ký Tộc Văn-Làng Triêm Ân - Phú Màu-Phú Vang-TTH

Phả Ký Tộc Văn-Làng Triêm Ân - Phú Màu-Phú Vang-TTH

 •   14/01/2012 12:19:00 PM
 •   Đã xem: 7238
 •   Phản hồi: 0
Phả ký của 22 Tộc Văn tại tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa lên trang web của Họ Văn Việt Nam. Nhằm cho con cháu trong Tỉnh đi sinh sống tại tại các tỉnh trong nước và ngoài nước, hiểu rõ về nguồn gốc gần gũi của mình, hướng về Tổ Tiên cùng nhau gúip sức xây dựng Họ Tộc ngày càng phồn vinh. Để con cháu Tộc Văn TT-Huế biết được nguồn gốc Tổ Tiên mình tại tỉnh TT-Huế. BCH-HĐ Tộc Văn TT-Huế trích sao 7 đời Tiên Tổ của 22 Phái trong tỉnh. Bài viết này được đăng nhiều kỳ, mỗi kỳ cho một chi-phái trong tỉnh. Xin bà con trong Tộc theo dõi
Phả Ký Tộc Văn Làng Vĩnh Xương- Phong Điền- TTH

Phả Ký Tộc Văn Làng Vĩnh Xương- Phong Điền- TTH

 •   14/01/2012 12:10:00 PM
 •   Đã xem: 7278
 •   Phản hồi: 0
Phả ký của 22 Tộc Văn tại tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa lên trang web của Họ Văn Việt Nam. Nhằm cho con cháu trong Tỉnh đi sinh sống tại tại các tỉnh trong nước và ngoài nước, hiểu rõ về nguồn gốc gần gũi của mình, hướng về Tổ Tiên cùng nhau gúip sức xây dựng Họ Tộc ngày càng phồn vinh. Để con cháu Tộc Văn TT-Huế biết được nguồn gốc Tổ Tiên mình tại tỉnh TT-Huế. BCH-HĐ Tộc Văn TT-Huế trích sao 7 đời Tiên Tổ của 22 Phái trong tỉnh. Bài viết này được đăng nhiều kỳ, mỗi kỳ cho một chi-phái trong tỉnh. Xin bà con trong Tộc theo dõi
Phả Ký Tộc Văn- Làng La Vân Thượng- Hương Trà-TTH

Phả Ký Tộc Văn- Làng La Vân Thượng- Hương Trà-TTH

 •   14/01/2012 12:02:00 PM
 •   Đã xem: 5565
 •   Phản hồi: 0
Phả ký của 22 Tộc Văn tại tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa lên trang web của Họ Văn Việt Nam. Nhằm cho con cháu trong Tỉnh đi sinh sống tại tại các tỉnh trong nước và ngoài nước, hiểu rõ về nguồn gốc gần gũi của mình, hướng về Tổ Tiên cùng nhau gúip sức xây dựng Họ Tộc ngày càng phồn vinh. Để con cháu Tộc Văn TT-Huế biết được nguồn gốc Tổ Tiên mình tại tỉnh TT-Huế. BCH-HĐ Tộc Văn TT-Huế trích sao 7 đời Tiên Tổ của 22 Phái trong tỉnh. Bài viết này được đăng nhiều kỳ, mỗi kỳ cho một chi-phái trong tỉnh. Xin bà con trong Tộc theo dõi
Phả Ký Tộc Văn Phước-Cổ Tháp - Quảng Vinh - Quảng Điền

Phả Ký Tộc Văn Phước-Cổ Tháp - Quảng Vinh - Quảng Điền

 •   14/01/2012 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 4692
 •   Phản hồi: 0
Phả ký của 22 Tộc Văn tại tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa lên trang web của Họ Văn Việt Nam. Nhằm cho con cháu trong Tỉnh đi sinh sống tại tại các tỉnh trong nước và ngoài nước, hiểu rõ về nguồn gốc gần gũi của mình, hướng về Tổ Tiên cùng nhau gúip sức xây dựng Họ Tộc ngày càng phồn vinh. Để con cháu Tộc Văn TT-Huế biết được nguồn gốc Tổ Tiên mình tại tỉnh TT-Huế. BCH-HĐ Tộc Văn TT-Huế trích sao 7 đời Tiên Tổ của 22 Phái trong tỉnh. Bài viết này được đăng nhiều kỳ, mỗi kỳ cho một chi-phái trong tỉnh. Xin bà con trong Tộc theo dõi
Phả Ký Họ Văn Bá-Thành Công- Quảng Điền

Phả Ký Họ Văn Bá-Thành Công- Quảng Điền

 •   14/01/2012 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 4531
 •   Phản hồi: 0
Phả ký của 22 Tộc Văn tại tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa lên trang web của Họ Văn Việt Nam. Nhằm cho con cháu trong Tỉnh đi sinh sống tại tại các tỉnh trong nước và ngoài nước, hiểu rõ về nguồn gốc gần gũi của mình, hướng về Tổ Tiên cùng nhau gúip sức xây dựng Họ Tộc ngày càng phồn vinh. Để con cháu Tộc Văn TT-Huế biết được nguồn gốc Tổ Tiên mình tại tỉnh TT-Huế. BCH-HĐ Tộc Văn TT-Huế trích sao 7 đời Tiên Tổ của 22 Phái trong tỉnh. Bài viết này được đăng nhiều kỳ, mỗi kỳ cho một chi-phái trong tỉnh. Xin bà con trong Tộc theo dõi
Phả ký Họ Văn - Làng An Bằng- Phú Vang

Phả ký Họ Văn - Làng An Bằng- Phú Vang

 •   10/01/2012 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 5457
 •   Phản hồi: 0
Phả ký của 22 Tộc Văn tại tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa lên trang web của Họ Văn Việt Nam. Nhằm cho con cháu trong Tỉnh đi sinh sống tại tại các tỉnh trong nước và ngoài nước, hiểu rõ về nguồn gốc gần gũi của mình, hướng về Tổ Tiên cùng nhau gúip sức xây dựng Họ Tộc ngày càng phồn vinh.
Để con cháu Tộc Văn TT-Huế biết được nguồn gốc Tổ Tiên mình tại tỉnh TT-Huế. BCH-HĐ Tộc Văn TT-Huế trích sao 7 đời Tiên Tổ của 22 Phái trong tỉnh.
Bài viết này được đăng nhiều kỳ, mỗi kỳ cho một chi-phái trong tỉnh. Xin bà con trong Tộc theo dõi
Phả Ký Họ Văn -Làng Viễn Trình-Huyện Phú Vang-TTH

Phả Ký Họ Văn -Làng Viễn Trình-Huyện Phú Vang-TTH

 •   10/01/2012 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 5104
 •   Phản hồi: 0
Phả Ký Họ Văn- Làng Trùng Đồng và Vĩnh Trị - TTH

Phả Ký Họ Văn- Làng Trùng Đồng và Vĩnh Trị - TTH

 •   10/01/2012 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 4549
 •   Phản hồi: 0
Phả Ký Họ Văn- Làng Thế Chí - TTH

Phả Ký Họ Văn- Làng Thế Chí - TTH

 •   10/01/2012 02:31:00 PM
 •   Đã xem: 5126
 •   Phản hồi: 0
Phả Ký Họ Văn - Làng Sơn Tùng - Phong Điền -TTH

Phả Ký Họ Văn - Làng Sơn Tùng - Phong Điền -TTH

 •   10/01/2012 02:22:46 PM
 •   Đã xem: 4957
 •   Phản hồi: 0
Phả Ký Họ Văn -Làng Sơn Tùng Hạ - Quảng Điền - TTH

Phả Ký Họ Văn -Làng Sơn Tùng Hạ - Quảng Điền - TTH

 •   10/01/2012 02:08:00 PM
 •   Đã xem: 5377
 •   Phản hồi: 0
Phả Ký Họ Văn - Làng Vân Thê - Hương Thuỷ- TTH

Phả Ký Họ Văn - Làng Vân Thê - Hương Thuỷ- TTH

 •   10/01/2012 01:25:00 PM
 •   Đã xem: 4726
 •   Phản hồi: 0
Tộc Văn tại làng Vân Thê-Thuỷ Thanh-Hương Thuỷ có 12 Chi. Hiện nay chỉ còn lại 06 Chi. Tộc Văn này cho đến nay(2011) đã có gần 20 đời. BCH chúng tôi xin trích sao 7 đời để con cháu tiện việc kết nối dòng tộc.
Chi họ Văn Công Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang gởi Hội đồng Họ Văn Việt Nam

Chi họ Văn Công Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang gởi Hội đồng Họ Văn Việt Nam

 •   02/03/2011 01:09:00 AM
 •   Đã xem: 3135
 •   Phản hồi: 0
Lễ khai lập phủ thờ họ Văn . Ngày mùng 10 tháng 7 năm Kỷ Sửu, tức ngày 29/08/2009 là ngày Vu Lan- Báo Hiếu. Dòng tộc họ Văn và gia tộc họ Văn Công chúng tôi rất vinh dự và vui mừng tổ chức để cung thỉnh Tổ tiên về phủ thờ chung.
Văn Minh Long lúc 12 tháng tuổi

Dòng Văn Đình ở Kim Long

 •   18/05/2010 10:59:00 PM
 •   Đã xem: 2385
 •   Phản hồi: 2
15h36 ngày 17 tháng 05 năm 2010 . Chị Văn Thị Thúy Nga gởi đến ban quản trị bài viết với nội dung như sau :Chúng tôi là con cháu thuộc dòng họ Văn Đình _ ở Kim Long - Thừa Thiên - Huế . Theo lời kể của cha chúng tôi và các khế ước văn tự thì nguồn gốc Văn Đình của chúng tôi ở Văn Xá- Thừa Thiên , còn thuộc nhánh nào , đời nào thì chúng tôi không biết gì cả .
Thông tin chi họ Văn ở Xã An Lão, Huyện Bình Lục - Hà Nam

Thông tin chi họ Văn ở Xã An Lão, Huyện Bình Lục - Hà Nam

 •   29/03/2010 08:23:00 PM
 •   Đã xem: 4477
 •   Phản hồi: 8
Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010 14:13anh Văn Tất Bằng gởi thư đến Ban Quản Trị website nội dung như sau :
Thông tin Chi Họ Văn - Vĩnh Lạc, -Mỹ Thành- Mỹ Đức -Hà Nội

Thông tin Chi Họ Văn - Vĩnh Lạc, -Mỹ Thành- Mỹ Đức -Hà Nội

 •   29/03/2010 08:12:00 PM
 •   Đã xem: 3138
 •   Phản hồi: 1
15:39 Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010anh Văn Trọng Bộ là con cháu Họ Văn hiện đang cư trú tại Thôn Vĩnh Lạc, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức (Hà Tây cũ) nay là Hà Nội. đã gởi bài cho Ban Quản Trị như sau :
Nhà Bia

Thông Tin Họ Văn Tại Thôn Long Hưng-Quảng Trị

 •   03/03/2010 02:14:00 AM
 •   Đã xem: 3617
 •   Phản hồi: 2
22:22 ,ngày 11.01.2010 Anh Văn Thiên Tùng ở Long Hưng ,Hải Phú, Hải Lăng,Quảng Trị có gởi đến BQT với nội dung như sau.
Văn Minh Hiếu 2004 (Nghệ An)

Chi ho Van o Long Hung, Hai Phu, Hai Lang, Quang Tri

 •   03/03/2010 12:52:00 AM
 •   Đã xem: 2841
 •   Phản hồi: 1
10h40 ,Ngày 16.02.2010 anh Văn Ngọc Vũ có gởi thư đến ban quản trị website về chi họ Văn ở Hải Phú - Quảng Trị với nội dung như sau !
Chi Họ Văn ở :Thôn Hoà Mỹ - Xã Hành Phước - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi

Chi Họ Văn ở :Thôn Hoà Mỹ - Xã Hành Phước - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi

 •   21/06/2009 07:13:00 PM
 •   Đã xem: 3031
 •   Phản hồi: 0
14h00, Thứ Ba, 10 tháng 2, 2009 ,anh Văn Quang Cần đã gởi thư đến ban quản trị website về Chi Họ Văn Quãng Ngãi ,

Các tin khác

Bình luận về bài viết này.
Bình luận tại website bằng facebook
hovanthongnhatvenguoncoi
conchaumotlonghuongtotien
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây